Piegādes noteikumi

 

PASŪTĪJUMA PIEGĀDES INFORMĀCIJA

 •     Piegādes tiek veiktas līdz attiecīgajai adresei, darba dienās, laika posmā no   plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00. Pirms piegādes, kurjers Jūs informēs par piegādes laiku.
 • Atsevišķi vienojoties, SIA “Bolderāja Serviss” var nodrošināt pasūtījumu piegādi un veikt mēbeļu uzstādīšanu pircējam vēlamā adresē visā Latvijā darbadienās laika posmā no 9:00-17:00.
 • Ja pircējs saņem pasūtījumu SIA Bolderāja serviss noliktavā Rīgā, Granīta ielā 7, pircējs uzņemas pilnu atbildību par tālāku pasūtījuma transportēšanu.
 • Preču saņemšanas un piegādes termiņus iespējams precizēt sazinoties ar mums e-pastā -  mebeles@mebeles.lv vai zvanot pa tālruni +371 621 013 33

 

PIEGĀDES CENU IZCENOJUMS

Bez piegādes maksas preci var saņemt uzņēmuma noliktavā GRANĪTA IELA 7, RĪGĀ

           Pasūtijuma saņemšanas termiņš, ja prece ir noliktavā 2 darba dienas.

Pasūtījumiem ar kopējo summu virs 700Euro bez maksas piegāde

Piegāde Latvijas teritorijā:

 • Līdz 25km radiusā – 25Euro

Pasūtijumiem ar kopējo summu virs 700Euro bez maksas piegāde

 • No 26km līdz 50km radiusā – 40Euro

Pasūtijumiem ar kopējo summu virs 700Euro bez maksas piegāde

 • Talāk par 51km rādiusā – 80Euro

 

PREČU SAŅEMŠANA

Pieņemot preces, pārbaudiet preču stāvokli un parakstiet pieņemšanas dokumentu - pavadzīmi. Gadījumā, ja preces pieņemšanas laikā esat pamanījuši preces bojājumu vai defektu vai arī komplektāciju neatbilstību pasūtītajam, nekavējoties par to informējiet SIA “Bolderāja Serviss” darbinieku. Ja neatbilstību vai preces defektu pamanījāt vēlāk, zvaniet uz tālruņa numuru +371 621 013 33 vai rakstiet mums uz e-pastu mebeles@mebeles.lv.

 

 

PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Sūdzības par bojātu vai nepiegādātu sūtījumu pieņemam: 7 DIENU LAIKĀ PĒC SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS.

PIEŅEMAM SŪDZĪBAS PAR

 • Saplēsts, bojāts iepakojums un prece
 • Samircis iepakojums un prece
 • Nepiegādāts sūtījums
 • Piegādāta neatbilstoša prece
 • Piegādes laikā bojāts sūtījums (apgāzies, nenostiprināts utt.)

 

Preces atteikumu un atgriešanu iespējams veikt 14 DIENU LAIKĀ PĒC SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS

 

SŪDZĪBAS PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA

 • Informē autovadītāju;
 • Veic atzīmi preču pavadzīmē;
 • Uzņem fotoattēlus ar bojāto preci; 
 • Informē BOLDERĀJA SERVISS SIA rakstot e-pastu uz mebeles@mebeles.lv  ar sūdzību, klāt pievienojot bojāto preču attēlus vai aizpildot sūdzības veidlapu šeit.
 • Sūdzība tiek izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības iesniegšanas brīža

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS NAV IZMANTOJAMAS,JA:

1. Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

2. Pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

 3. Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

4. Patērētājs ir atvēris, vai sabojājis iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

6. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

 

PRECES ATGRIEŠANA

 • Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc veidlapas vai cita rakstveida atteikuma apstiprinājuma saņemšanas atdot preci pārdevējam (ja prece ir saņemta).
 • Atdodamā prece jānogādā Rīgā, Granīta ielā 7.Ja patērētājam nav iespēju nogādāt preci pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums.
 • Transporta cena tiek aprēķināta atkarībā no transportēšanas attāluma un preces svara. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Ieteicams saudzīgi apieties ar preci, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu. 

 

NAUDAS ATMAKSA

 • Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.
 •  Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci kamēr patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.